bank on line Logo
  בנק און ליין >> הכסף שלך >> הודעות ופרסומים
הסקירות המדורגות ביותר
ביטוח משכנתא
שערי חליפין
דברי מנהל חטיבת המחקר, פרופ' מישל סטרבצ'ינסקי, בכנס הפרידה מהנגידה- קרנית פלוג והייעוץ הכלכלי לממשלה
משכנתאות
עשר עצות לחיסכון בעמלות
צעדים בדרך לקבלת הלוואה לדיור -חלק ב'
המסחר בשוק מטבע החוץ ברביע השלישי של שנת 2018
מדריך עמלות
דברי הנגידה בכנס לרגל סיום תקופת כהונתה
החל מהיום, 14/11/2018, המשנה לנגידה, ד"ר נדין בודו טרכטנברג, תשמש כממלאת מקום הנגיד
לרשימה המלאה  לחץ כאן

הסקירות הניקראות ביותר
מאת: בנק ישראל - 14/11/2018

על פי חוק בנק ישראל התש"ע (2010), המשנה לנגיד ימלא את מקומו של הנגיד במידה והנגיד חדל לכהן בתפקידו, ויהיה מוסמך להשתמש בסמכויותיו כל עוד לא מונה נגיד חדש.

 המשך קריאת הסקירה
סקירות
מידע והדרכה
מעבר בנק
משכנתאות
מדריך עמלות
הודעות ופרסומים
הודעות לעיתונות
מטבעות דיגיטליים
מחפש מוצר/שירות? בדוק כאן