bank on line Logo
  בנק און ליין >> הכסף שלך
הסקירות המדורגות ביותר
ביטוח משכנתא
שערי חליפין
עשר עצות לחיסכון בעמלות
משכנתאות
צעדים בדרך לקבלת הלוואה לדיור -חלק ב'
מדריך עמלות
תכניות חיסכון
אשראי מתגלגל בכרטיסי אשראי
פירעון מוקדם של הלוואה
מסגרת אשראי בחשבון עו"ש
לרשימה המלאה  לחץ כאן

הסקירות האחרונות
מאת: בנק ישראל - 28/03/2011

מה כדאי לדעת ולהשוות

 המשך קריאת הסקירה
מאת: בנק ישראל - 17/12/2010

ביטוח משכנתא - באמצעות סוכנות ביטוח של הבנק או בחברת ביטוח חיצונית? תאגיד בנקאי רשאי לדרוש מהלווה לבצע ביטוח נכס וביטוח חיים בגבולות סכום ההלוואה שקיבל, כתנאי להעמדתה. הלווה רשאי לבצע את הביטוח באמצעות חברת ביטוח או סוכן ביטוח, כפי שימצא לנכון.

 המשך קריאת הסקירה
מאת: בנק ישראל - 17/12/2010

על פי סעיף 13 לפקודת הבנקאות, 1941 ללווה שקיבל מהבנק הלוואה לשם רכישת דירת מגורים או בשעבוד דירת מגורים, עומדת הזכות לפרוע את ההלוואה פירעון מוקדם בכל עת שיחפוץ בכך. לשם כך עליו לעמוד בשני תנאים:

 המשך קריאת הסקירה
מאת: בנק ישראל - 17/12/2010

ועוד כמה טיפים

 המשך קריאת הסקירה
מאת: בנק ישראל - 17/12/2010

מהו שער חליפין?

 המשך קריאת הסקירה
סקירות
מידע והדרכה
מעבר בנק
משכנתאות
מדריך עמלות
מחפש מוצר/שירות? בדוק כאן