bank on line Logo
  בנק און ליין >> הכסף שלך >> מיסוי ומשפט >> הפיקוח על הבנקים מודיע על מהלך להורדת העמלות לעסקים הקטנים והזעירים
הפיקוח על הבנקים מודיע על מהלך להורדת העמלות לעסקים הקטנים והזעירים
מאת: בנק ישראל - 14/10/2018
דרגו את הסקירה
חובה לקרואחובה לקרוא
לימד אותי
הוסיף לי
עזר לי
עניין אותיעניין אותי
סקירות נוספות בנושא מיסוי ומשפט
    -  -  רגיל  +  +    גירסה להדפסה

ד"ר חדוה בר, המפקחת על הבנקים: "הפיקוח על הבנקים רואה חשיבות בהקלה על העסקים הקטנים, והצעד עליו הכרזנו, של העברתם למסלול עמלות קבוע, יוביל להוזלת העלויות הבנקאיות שהם משלמים. צעד זה מצטרף להפחתה בעמלות הסליקה של כרטיסי אשראי שצפויה בינואר 2019, על רקע הפ במטרה להקל על עסקים קטנים, פעל הפיקוח על הבנקים להגדיר עבורם מסלול עמלות עו"ש במחיר קבוע, אשר יוזיל את הסכום הכולל שישלמו וגם יהיה יותר ודאי, כאשר התמחור יהיה על סל פעולות רחב ולא על כל פעולה בנפרד. בחלוף הזמן עלה הצורך לנקוט בצעד אקטיבי על מנת להביא לכך שהעסקים הקטנים ייהנו מיתרונות שירות המסלולים. צורך זה עלה, בין היתר, על ידי נשיא ארגון להב, עו"ד רועי כהן, וכן עלה ממעקב שוטף של הפיקוח על הבנקים אחר נתוני ההצטרפות מיום השקת שירות המסלולים, אשר נותרו נמוכים עד היום, על אף צעדים רבים שננקטו להעלאת מודעות הציבור. היום הודיע הפיקוח לבנקים כי עליהם לאתר את כל העסקים הקטנים שיכולים לחסוך ממעבר למסלול העמלות הרלוונטי, ולשלוח להם הודעה על העברתם למסלול כאמור. צעד זה מבוצע לאחר הוראת הפיקוח מחודש נובמבר 2017, שדרשה מהבנקים לשלוח לכל עסק קטן מכתב המיידע אותו לגבי גובה החיסכון שייווצר לו אם יעבור למסלול העמלות המתאים לו, אולם ההיענות של העסקים הקטנים הייתה מזערית. עד היום עברו ביוזמתם רק כ- 4,000 עסקים קטנים למסלול העמלות, ולכן הוחלט בפיקוח על הבנקים על צעד פרואקטיבי זה. הצעד צפוי להיכנס לתוקף בתחילת 2019. לפי המידע שהועבר מהבנקים, הצעד האמור יחסוך לכ- 160 אלף עסקים קטנים, בעלי מחזור של עד 5 מיליוני ₪, ולעוסקים מורשים, סך של כ- 40 מיליוני ₪ במצטבר, שמשמעותם בממוצע מאות שקלים לכל עסק קטן בשנה. יצוין כי מבדיקה שביצע בנק ישראל עלה כי המסלול המורחב של העמלות הוא המתאים לרוב העסקים הקטנים ולעוסקים המורשים. מסלול זה כולל עד 50 פעולות בערוץ ישיר (כלומר באתר האינטרנט של הבנק, באפליקציה, מכשירים אוטומטיים, עמדה דיגיטלית בסניף וכו') ועד 10 פעולות פקיד. במסלול המורחב, ישלם העסק הקטן סכום חודשי קבוע של בין 20 ₪ ל 30 ₪ (תלוי בבנק, ראו גרף להלן), ולא ישלם עמלה נפרדת על כל פעולה שיבצע. כך למשל, עסק קטן טיפוסי שמבצע כל חודש 38 פעולות בערוץ ישיר (25 הפקדות מזומן, 4 זיכויים מחברת הסליקה, 4 הפקדות צ'קים, 5 תשלומים לספקים) ישלם בממוצע[1] 64 ₪ מידי חודש. לעומת זאת, בתכנית המסלול המורחב ישלם כ-24 ₪ בלבד, וכך יחסוך כ- 480 ש"ח בשנה. השוואת עלויות בין: העלות בפועל והעלות במסלול המורחב [1] לפי ממוצע של המחיר התעריפי בחמשת הבנקים הגדולים בשירות עמלת פעולה בערוץ ישיר ובשירות מסלול מורחב.​


סקירות נוספות לכותב :
הקמת מערכת נתוני אשראי נכנסת לשלב האחרון
הפיקוח על הבנקים, בשיתוף המשרד לשוויון חברתי, מכריזים על פעילות "העצמה בנקאית דיגיטלית" לאזרחים הוותיקים
הפיקוח על הבנקים מכריז על שלב נוסף בהחדרת תקן ה-EMV לישראל – התקן שישפר את האבטחה ויקדם את החדשנות בתחום בתשלומים.
המסחר בשוק מטבע החוץ ברביע השלישי של שנת 2018

 שלח באי-מייל שלח באי-מייל   גירסה להדפסהגירסה להדפסה 
חזרה לדף קודםחזרה למעלה
סקירות
מידע והדרכה
מעבר בנק
משכנתאות
מדריך עמלות
הודעות ופרסומים
מטבעות דיגיטליים
מחפש מוצר/שירות? בדוק כאן