bank on line Logo
  בנק און ליין >> הכסף שלך >> מיסוי ומשפט >> הקמת מערכת נתוני אשראי נכנסת לשלב האחרון
הקמת מערכת נתוני אשראי נכנסת לשלב האחרון
מאת: בנק ישראל - 16/09/2018
דרגו את הסקירה
חובה לקרואחובה לקרוא
לימד אותי
הוסיף לי
עזר לי
עניין אותיעניין אותי
סקירות נוספות בנושא מיסוי ומשפט
    -  -  רגיל  +  +    גירסה להדפסה

בהתאם לחוק נתוני אשראי התשע"ו (2016) (להלן - החוק), בנק ישראל החל ביישום השלב האחרון של הקמת המערכת לשיתוף נתוני אשראי. ביום 31.8.18 החל בנק ישראל באיסוף נתוני האשראי באופן שיאפשר את תחילת פעילות המערכת כבר ברבעון השני של שנת 2019, עם כניסת החוק לתוקף. מערכת נתוני האשראי תביא להגברת התחרות בתחום האשראי הן בתוך המערכת הבנקאית והן מצד שחקנים חוץ בנקאיים. המערכת תאפשר ללקוח לקבל אשראי בתנאים המיטביים האפשריים עבורו, כמקובל במדינות מתקדמות רבות וצפויה לשנות את כללי המשחק הנהוגים כיום בשוק האשראי הקמעונאי. כפי שנקבע בחוק, בנק ישראל יאסוף נתוני אשראי ממקורות מידע מסוג נותני אשראי ורשויות מדינה, וימסור אותם – אם הלקוח יהא מעונין בכך - באמצעות לשכות אשראי לנותני אשראי המורשים להשתמש במידע (מלווים) וללקוחות עצמם (לווים). מסירת המידע לנותני אשראי תעשה רק במידה והלקוח ייתן לכך את הסכמתו זאת, בדרך כלל במעמד של בקשת הלוואה. המידע שבמערכת יאפשר ללקוחות לקבל הצעות ערך משתלמות יותר ממלווים שאינם מכירים אותם (להבדיל, למשל, מהבנק בו לקוחות מנהלים את חשבונם), המבוססות על היסטוריית פירעון התשלומים האישית שלהם, ובכך לאפשר תנאים שווים לתחרות בתחום האשראי לטובת הלקוחות. הלקוחות מצדם יוכלו לנהל את צעדיהם בצורה מושכלת ולהגדיל את כוח המיקוח שלהם מול מלווים שונים בבואם לקחת אשראי. החוק גם מאפשר ללקוח לשלוף באופן עצמאי, ואחת לשנה ללא עלות, את המידע שנאסף עליו במערכת וכן להעבירו לגורמים שיספקו לו ייעוץ בהתייחס להתנהלותו הפיננסית בתחום האשראי, כל זאת בתנאים שנקבעו בחוק. המידע הנאסף מתייחס לנתוני אשראי ממקורות מידע בנקאיים וחברות כרטיסי אשראי החל ממאי 2016, וכן נתונים מבנק הדואר, ממדור מושכי שיקים ללא כיסוי בבנק ישראל, לשכות ההוצאה לפועל והכונס הרשמי לתקופה שמתחילה ב-31 אוגוסט 2018. עם השלמת ההערכות להפעלת המערכת וכניסתו של החוק לתוקף, יוכל הציבור לפנות לבנק ישראל ולממש את זכויותיו על פי החוק, כגון בקשה לקבל אחת לשנה ללא תשלום, דוח המפרט את המידע הנאסף לגבי הלקוח. כמו כן, הציבור יוכל לממש את הזכות להגיש בקשה להפסקת איסוף נתונים או הגשת בקשה לאי מסירתם. בסמוך להפעלת מערכת נתוני אשראי, יפרסם הממונה על שיתוף נתוני אשראי בבנק ישראל, רו"ח צוריאל תמם, מידע נוסף לציבור לגבי האופן בו הציבור יכול להפיק את מירב התועלת מהמערכת ומהחוק החדש וכן את דרכי מימוש זכויות הפרט.​


סקירות נוספות לכותב :
הפיקוח על הבנקים, בשיתוף המשרד לשוויון חברתי, מכריזים על פעילות "העצמה בנקאית דיגיטלית" לאזרחים הוותיקים
הפיקוח על הבנקים מודיע על מהלך להורדת העמלות לעסקים הקטנים והזעירים
הפיקוח על הבנקים מכריז על שלב נוסף בהחדרת תקן ה-EMV לישראל – התקן שישפר את האבטחה ויקדם את החדשנות בתחום בתשלומים.
המסחר בשוק מטבע החוץ ברביע השלישי של שנת 2018

 שלח באי-מייל שלח באי-מייל   גירסה להדפסהגירסה להדפסה 
חזרה לדף קודםחזרה למעלה

הקמת מערכת נתוני אשראי נכנסת לשלב האחרון
סקירות
מידע והדרכה
מעבר בנק
משכנתאות
מדריך עמלות
הודעות ופרסומים
מטבעות דיגיטליים
מחפש מוצר/שירות? בדוק כאן