bank on line Logo
  בנק און ליין >> הכסף שלך >> עצות לחיסכון בעמלות >> מדריך עמלות
מדריך עמלות
מאת: בנק ישראל - 28/03/2011
דרגו את הסקירה
חובה לקרואחובה לקרוא
לימד אותי
הוסיף לי
עזר לי
עניין אותיעניין אותי
סקירות נוספות בנושא עצות לחיסכון בעמלות
    -  -  רגיל  +  +    גירסה להדפסה

מה כדאי לדעת ולהשוות

כיום, קל לדעת מהי עלותו של השירות הבנקאי, להשוות בין המחירים המוצעים על ידי הבנקים או גופים אחרים הנותנים את אותו השירות ובין מחירי השירותים האלטרנטיביים ולהחליט כיצד לפעול. כך למשל, אפשר לבקש מהבנק בו מנוהל חשבונכם לקבל תנאים טובים יותר, או במקרה הצורך, אף לעבור לבנק אחר, בו משתלם יותר עבורכם לנהל את החשבון.

צרכנות נבונה בתחום הבנקאות, כבתחומים אחרים, תסייע לשיפור התנאים המוצעים ללקוחות.

 

מה חשוב במיוחד לדעת ולהשוות?

חשוב שכל לקוח ידע להשוות את מחירי השירותים שהבנקים גובים ממנו בחשבון עובר ושב (במיוחד פעולות שוטפות בחשבון), עלות החזקת כרטיס האשראי, עלות האשראי (בעיקר ריבית) ועוד. זכרו כי הרפורמה מביאה שלושה שינויים עיקריים אשר מקלים על ההשוואה בין הבנקים:

 • מספר העמלות בשירותים הצרכניים צומצם לכדי כשליש, על ידי איחוד עמלות וביטולן.

 

 

 • שירותים זהים נקראים מעתה בשם זהה בכל הבנקים.

 

 

 • העמלות הנפוצות (חשבון עו"ש, משכנתאות וכרטיסי אשראי) מרוכזות בתעריפונים מצומצמים על מנת להקל על בדיקה והשוואה.

 

 

כיצד אוכל לבחון את הפעילות שלי בחשבון?

לקוחות יכולים לבחון את מאפייני פעילותם (ובעיקר את פעילותם בחשבון העו"ש) באמצעות בדיקת דפי החשבון מספר חודשים אחורה. באפשרות הלקוח לעיין בדפי חשבון לתקופות קודמות (אשר גם נשלחים אליו בדואר), באמצעות אתר האינטרנט והמכשירים האוטומטים שמעמיד הבנק לרשות לקוחותיו.


בדיקות מומלצות שיש לבצע בחשבון העובר ושב

השירותים בחשבון העובר ושב שיש לשים אליהם לב באופן מיוחד הם:

 • פעולות שוטפות - הן בערוצים הישירים והן פעולות שוטפות הנעשות באמצעות פקיד.
  אם ברשותכם כרטיס למשיכת מזומן או כרטיס מידע שאינכם משתמשים בהם, החזירו אותם לבנק - כך תהיו זכאים לבצע 4 פעולות על ידי פקיד במחיר של פעולות במחיר בערוץ ישיר.

 

 

 • עלות מסגרת אשראי - ריבית או עמלת הקצאת אשראי.

 

 

 

 


בדיקות מומלצות שיש לבצע בנוגע לכרטיס אשראי

השירותים הקשורים לכרטיס האשראי שלכם שיש לשים אליהם לב במיוחד הם:

 • עלות דמי כרטיס - בעקבות הרפורמה משולמת כיום עמלה חודשית יחידה עבור כרטיס האשראי - דמי כרטיס. חשוב להשוות את העמלה עבור הכרטיס המוצע בבנק לעמלות שמציעות חברות כרטיסי האשראי עבור כרטיסים המונפקים על ידן ישירות. הלקוח אינו מחויב להחזיק בכרטיס האשראי המונפק בבנק, אלא יכול להתקשר ישירות עם כל חברת כרטיסי האשראי, לפי בחירתו. יש לבדוק אילו הנחות ניתנות על עמלה זו ובאילו קריטריונים.

 

 

 • עמלת תשלום נדחה - עבור לקוחות המרבים לבצע עסקאות בתשלומים.

 

 

בדיקות מומלצות שיש לבצע כאשר לוקחים הלוואת משכנתא

כאשר לוקחים הלוואת משכנתא יש לשים לב במיוחד לשיעור הריבית - חשוב מאוד להשוות בין שיעורי הריבית עבור ההלוואה שמציעים הבנקים השונים.


הפעולות המומלצות במסגרת הצרכנות הנבונה 

 1. לבחון מהן הפעולות השכיחות ביותר שנעשות על ידי הלקוח באמצעות בדיקת דפי החשבון הנשלחים אליו וזיהוי סוג הפעולות המבוצעות על ידו ולבדוק את מחירן. 

 2. לנהל משא ומתן עם הבנק ולדרוש קבלת תנאים טובים יותר.

 3. לבחון את מחירן של פעולות אלה בבנקים אחרים ולבחון את כדאיות המעבר לבנק שמציע תנאים טובים יותר. במסגרת ההשוואה חשוב להביא בחשבון גם את שיעור הריבית שמציע הבנק עבור מסגרת האשראי שבחשבון העו"ש.

 4. ניתן לקבל מהבנק דף מידע המרכז את כלל הנכסים וההתחייבויות של הלקוח בבנק, הניתן ללא תשלום פעמים בשנה, ללקוח השוקל את אפשרות המעבר מהבנק לבנק אחר.

 

 

 

 

 

 


מהו תעריפון העמלות המלא?

תעריפון העמלות המלא הוא רשימה אחידה וברורה של השירותים בגינם רשאים הבנקים לגבות עמלות כפי שנקבע והוסדר בכללי הבנקאות (שירות ללקוח) (עמלות), התשס"ח - 2008. תעריפון העמלות המלא חל על כל לקוח "יחיד" ועל כל תאגיד שהוא "עסק קטן" עם היקף פעילות של עד מיליון שקלים חדשים בשנה. על הבנקים לאפשר ללקוחותיהם לעיין בתעריפון המלא בסניפיהם ובאתר האינטרנט שלהם.


מהם תעריפונים מצומצמים?

בנקים מציעים שירותים רבים, אולם מרבית הצרכנים משתמשים במספר מצומצם בלבד של שירותים בנקאיים שכיחים. אלה רוכזו בתעריפונים המצומצמים בשלושה נושאים מרכזיים: חשבון עו"ש, משכנתאות, כרטיסי אשראי. התעריפונים המצומצמים נגזרים מתעריפון העמלות המלא.
התעריפונים המצומצמים יהיו זמינים ללקוחות בסניפי הבנק, באתר האינטרנט של הבנק ובמכשירים האוטומטים שהוא מעמיד לרשות לקוחותיו. הלקוח יקבל מהתאגיד הבנקאי את התעריפון המצומצם בעת תחילת קבלת אותו שירות.


מהן הסמכויות שהוקנו בחוק לבנק ישראל ולפיקוח על הבנקים בנושא עמלות?

הסמכות העיקרית שניתנה היא קביעת רשימה אחידה וברורה של שירותים בנקאיים עבורם רשאים התאגידים הבנקאיים לגבות עמלות. הפיקוח על הבנקים הוסמך לצמצם באופן ניכר את מספר העמלות.
בנוסף לכך, ניתנה לבנק ישראל הסמכות להתערב במחירי השירותים הבנקאיים (בהתקיימן של העילות הקבועות בחוק) וכן הסמכות לפרסם השוואות לציבור במטרה לעודד את התחרות במערכת הבנקאית.


אילו עמלות כפופות היום לפיקוח מחירים?

להלן פירוט העמלות שבפיקוח:

הערות / שיעור העמלה

שם העמלה

הכוונה היא לפנקס הצ'קים הנפוץ והמוכר. מחירו של כל צ'ק בפנקס מוגבל ל-36 אג'.

מחיר פנקס שיקים רגיל

עמלה זו נגבית בזמן שהלקוח מקבל מהבנק, לבקשתו, כרטיס המשמש למשיכת מידע בלבד. גובהה של עמלה זו הוגבל ל-8 ש"ח לשנה.

כרטיס מידע

זוהי עמלה הנגבית מלווים שנטלו מהבנק הלוואה לשם רכישת דירת מגורים. העמלה נגבית בכל חודש עם התשלום השוטף החודשי הפורע את ההלוואה. גובהה של עמלה זו הוגבל ל-2 ש"ח לכל תשלום שוטף של כל הלוואה לרכישת דירה.

דמי ניהול (גוביינא) בהלוואה לדיור

זוהי עמלה שהבנק גובה כשהוא מתבקש על ידי לקוח אשר לווה ממנו כסף כנגד שעבוד של נכס, להסכים שאותו נכס ישועבד לבנק אחר. הצורך בשעבוד לבנק אחר מתעורר, בדרך כלל, כשהלקוח מעוניין ליטול הלוואה נוספת מבנק אחר בשעבוד אותו נכס, או כשהלקוח מעוניין להחליף את ההלוואה שנטל באותו בנק בהלוואה זולה יותר בבנק אחר. גובה העמלה הוא 150 ₪.

הסכמה ליצירת שיעבוד לבנק אחר (לרבות שיעבוד בדרגה שווה)

הכוונה היא למקרים שבהם לקוח מבקש להעביר ניירות ערך מחשבון בבנק אחד לחשבון בבנק אחר. מקרים אלה כוללים גם העברת ניירות ערך מחשבון על שם הלקוח לחשבון משותף שבו הלקוח הוא רק אחד השותפים. סכום העמלה המרבי שניתן לגבות בעד השירות יהיה 5 שקלים חדשים, בתוספת החזר ההוצאה ששילם התאגיד הבנקאי לצד שלישי (כגון: בורסה או ברוקר בחו"ל) בשל ביצוע השירות.

העברת ניירות ערך לחשבון פיקדון אחר של אותו לקוח בבנק אחר (לרבות חשבון משותף של לקוח עם בין או בת זוגו)

הכוונה היא לפעולה של העברה בנקאית של מטבע חוץ מחשבון של אותו לקוח בבנק אחד לחשבון בבנק אחר.

העברת מטבע חוץ בארץ לחשבון אותו לקוח

 

 

כל הזכויות שמורות בנק ישראל © 2010 
 

 

 

 

 


סקירות נוספות לכותב :
הפיקוח על הבנקים, בשיתוף המשרד לשוויון חברתי, מכריזים על פעילות "העצמה בנקאית דיגיטלית" לאזרחים הוותיקים
דברי הנגידה בכנס לרגל סיום תקופת כהונתה
דברי מנהל חטיבת המחקר, פרופ' מישל סטרבצ'ינסקי, בכנס הפרידה מהנגידה- קרנית פלוג והייעוץ הכלכלי לממשלה

 שלח באי-מייל שלח באי-מייל   גירסה להדפסהגירסה להדפסה 
חזרה לדף קודםחזרה למעלה
סקירות
מידע והדרכה
מעבר בנק
משכנתאות
מדריך עמלות
הודעות ופרסומים
מטבעות דיגיטליים
מחפש מוצר/שירות? בדוק כאן