bank on line Logo
  בנק און ליין >> הכסף שלך >> אשראי מתגלגל >> אשראי מתגלגל בכרטיסי אשראי
אשראי מתגלגל בכרטיסי אשראי
מאת: בנק ישראל - 15/12/2010
דרגו את הסקירה
חובה לקרואחובה לקרוא
לימד אותי
הוסיף לי
עזר לי
עניין אותיעניין אותי
סקירות נוספות בנושא אשראי מתגלגל
    -  -  רגיל  +  +    גירסה להדפסה

מהו כרטיס אשראי מתגלגל?

מהו כרטיס אשראי מתגלגל?

 בישראל קיימים שני סוגים של כרטיסי אשראי, האחד כרטיס חיוב נדחה והשני כרטיס אשראי מתגלגל. 
כרטיס חיוב נדחה - Defered Debit Card. זהו כרטיס האשראי הרגיל הנפוץ בישראל. בכרטיס זה הלקוח מבצע רכישות במהלך החודש, ובמועד הפירעון החודשי הקרוב עליו לפרוע את מלוא החוב שצבר. למעשה, בגין רכישה שעשה הלקוח בתחילת החודש הוא מקבל אשראי של חודש מלא, ובממוצע הוא מקבל אשראי של 15 ימים, אולם בגין אשראי זה לא נגבית ריבית, ואף לא נהוג לכנות עסקה זו כעסקת אשראי.
עם זאת, ניתן לבצע באמצעות כרטיס חיוב נדחה גם עסקאות בתשלומים. עסקאות כאלה הן למעשה אשראי שנותן המנפיק או בית העסק למחזיק כרטיס החיוב, כך שבמקום לשלם את מלוא סכום העסקה באופן מיידי, התשלום מחולק למספר תשלומים. בעד עסקת תשלומים, שבה המנפיק נותן את האשראי, נהוג לגבות ריבית (דוגמא לעסקה כזו היא עסקת הקרדיט). 
כרטיס אשראי מתגלגל - Revolving Credit Card. זהו כרטיס אשראי בו נקבעת מראש ובהסכם מסגרת אשראי לשימוש בעל הכרטיס. בעל הכרטיס רשאי לבצע עסקאות עד לגובה מסגרת האשראי, ובתאריך הפירעון החודשי הוא יהיה רשאי לפרוע רק חלק מהחוב ויתרת החוב "תגולגל" לחודש הבא, בו שוב בעל הכרטיס יוכל לבחור לפרוע רק חלק מהחוב. 
בכרטיסי האשראי המתגלגל ניתנת אם כן ללקוח האפשרות לפרוע את מלוא חובו או חלק ממנו, אולם בגין דחיית הפירעון לחודשים הבאים, קרי גלגול האשראי, ישלם הלקוח ריבית. למעשה מדובר בתחליף למסגרת האשראי הבנקאית
 
  מהם היתרונות והחסרונות בשימוש בכרטיס אשראי מתגלגל?

 יתרונות

 
· היתרון הבולט בשימוש בכרטיס אשראי מתגלגל הוא היכולת לקבל מסגרת אשראי נוספת בסכום משמעותי, בנוסף למסגרת בבנק ובנפרד ממנה. 
· יתרון נוסף הוא הגמישות. הלקוח שולט בסכום הפירעון החודשי, והוא יכול לקבוע את גובה התשלום החודשי, כך שבתקופות בהן יש לו קשיים בתזרים המזומנים, באפשרותו לדחות את התשלום, ו"לגלגל" את האשראי לפירעון בחודש הבא.
 
חסרונות
 
· הלקוח נדרש לבצע מעקב חודשי צמוד אחר פעילותו בכרטיס. העדר מעקב עלול להוביל לנטילת אשראי בסכום גבוה יותר ממה שהלקוח תיכנן מראש ולתשלום ריבית בשל כך. במקרים קיצוניים הדבר יכול להוביל אף לחוסר יכולת לפרוע את האשראי, על כל המשתמע מכך.
· שיעור הריבית בגין האשראי בכרטיסי האשראי המתגלגל אינו הזול ביותר. פעמים רבות הלוואה בנקאית ומסגרת אשראי בבנק יהיו זולות יותר.  
 
מה חשוב לדעת ומה כדאי להשוות?

 בדומה למסגרת אשראי בבנק, כך גם לאשראי מתגלגל יש מחיר. לכן על הלקוח לבצע סקר שוק ולהתמקח על מנת לשפר את תנאי האשראי המוצעים לו. 
כאשר משתמשים בכרטיס אשראי מתגלגל חשוב לבדוק ולהשוות את הנושאים הבאים:

 
א.  מהו מנגנון פירעון האשראי בכרטיס?
  בכל כרטיס קיימת ברירת מחדל לפירעון החוב. בעת ההצטרפות לכרטיס ובכל שלב לאחר מכן ניתנת ללקוח האפשרות לבחור מהו סכום החיוב החודשי לפירעון בכרטיס. ככל שהלקוח לא קבע סכום פירעון חודשי מסוים, בחלק מהכרטיסים יקבע סכום זה על ידי החברה כ-% ממסגרת האשראי או כסכום מינימום. בד"כ הסכום שייקבע על ידי חברת האשראי הוא נמוך יחסית לסכום המסגרת, כך שחלק עיקרי מהחוב לא יפרע וישא ריבית. 
  דוגמאות:
 
  בכרטיס "מור" של ישראכרט: בעת ההצטרפות או בכל שלב לאחר מכן הלקוח יכול לבחור סכום קבוע לפירעון בכרטיס. במידה שהלקוח לא בחר סכום חיוב קבוע, עליו להודיע לחברה מידי חודש מהו סכום הפירעון החודשי. אם הלקוח לא מודיע לחברה את סכום הפירעון, חשבונו מחויב בסך של 5% מגובה המסגרת או בסך של 150 ש"ח, הגבוה מביניהם.
  
  בכרטיס "מולטי" של לאומי קארד: הלקוח בוחר בעת ההצטרפות את גובה החיוב החודשי שהוא מעוניין בו. הלקוח יכול לשנות סכום זה בהמשך. אם לא נבחר סכום חיוב יפעל הכרטיס כמו כרטיס חיוב נדחה רגיל (החשבון יחויב במלוא סכום העסקאות).
  
  בכרטיס "אקטיב" של כרטיסי אשראי לישראל: עד לא מכבר הלקוח צריך היה להיות פעיל ולבחור מדי חודש את הסכום בו יחויב חשבונו ולהודיע על כך לחברה. ככל שהלקוח לא הודיע מהו הסכום שברצונו לפרוע, חויב חשבונו בסכום המינימום שהוא סכום חיוב של 200 ש"ח לכל 5,000 ש"ח במסגרת. לאחרונה הורה הפיקוח על הבנקים לחברת כ.א.ל לאפשר ללקוח לקבוע, עם הצטרפותו לכרטיס ובכל שלב מאוחר יותר, סכום חודשי קבוע לחיוב בכרטיסו. 
 
ב. מהו המחיר של גלגול האשראי?
 
  בגין השימוש באשראי המתגלגל ודחיית פירעון החוב מחודש לחודש נדרש הלקוח לשלם ריבית. הריבית השנתית בגין הגלגול היא המחיר העיקרי אותו נדרש הלקוח לשלם. טווח הריביות על האשראי המתגלגל אותו מציעות חברות האשראי הוא רחב, ויכול להיות פער גדול בין הריבית שניתנת ללקוח בעל כושר פירעון טוב לבין לקוח בעל כושר פירעון פחות טוב.
  אם הלקוח בחר להשתמש בכרטיס אשראי מתגלגל עליו לברר איזו ריבית תגבה ממנו ומה שיעורה. כאמור קיים הבדל ניכר בין הריביות אותן מציעות חברות האשראי בכרטיסי האשראי המתגלגל. נוכח שיעורי הריבית הנהוגים בשוק זה מומלץ לבדוק האם ניתן לקבל הלוואה בנקאית או מסגרת אשראי בסכום זהה ובריבית נמוכה יותר.
 
ג. אילו עמלות נגבות בקשר עם השימוש בכרטיס?
 
  בגין השימוש בכרטיס אשראי מתגלגל נגבית עמלה עיקרית אחת הנקראת עמלת דמי כרטיס. עמלה זו נגבית מדי חודש. קיימות הטבות למועדוני לקוחות, וגם במהלך מבצעים לגיוס לקוחות ניתנות בדרך כלל הטבות. חלק מהחברות מציעות הנחות מעמלות רק לתקופות קצובות, למשל למשך חצי השנה הראשונה, ולכן מומלץ לשאול ולבדוק מה באמת טיב ההנחה ולכמה זמן היא ניתנת. 
 
ד. מהי מסגרת האשראי אותה ניתן לקבל?
 
  מסגרת האשראי בכרטיס היא הסכום המרבי העומד לרשות הלקוח לצורך ביצוע רכישות בכרטיס. ככלל, אם הלקוח חורג מעבר למסגרת האשראי בכרטיס הוא לא יוכל לבצע את העסקה, ואולם החברה עשויה להגדיל את המסגרת. לכן על הלקוח לבדוק בדפי החשבון מהי המסגרת ומה הסכום המנוצל מדי חודש.
 
ה.  מהי תקופת האשראי ללא ריבית הניתנת בכרטיס?
 
  קיימים כרטיסי אשראי מתגלגל שבהם ניתנים ללקוח מספר ימי אשראי ללא ריבית. ימי האשראי ללא הריבית נספרים מהמועד שבו הלקוח היה מחויב לו היה מבצע את העסקאות בכרטיס חיוב נדחה רגיל ועד המועד שבו הלקוח מחויב בפועל בכרטיס האשראי המתגלגל. תקופה זו היא בדרך כלל קצרה והיא עומדת על מספר שבועות בודדים לכל היותר.  
 
מהם כרטיסי האשראי המתגלגל הפועלים כיום בשוק הישראלי?

 בישראל קיימים שלושה סוגים של כרטיסי אשראי מתגלגל: כרטיס "מולטי" של חברת לאומי קארד, כרטיס "אקטיב" של חברת כרטיסי אשראי לישראל וכרטיס "מור" של ישראכרט. 

להלן טבלת מידע המרכזת את עיקרי ההבדלים בין כרטיסים אלה. 
שם הכרטיס
"מור"
(ישראכרט)
"מולטי"
(לאומיקארד)
"אקטיב"
(כאל)
ריבית ממוצעת
ברבעון השלישי של 2009
(לא כולל את ימי האשראי ללא ריבית)
8.96%
10.10%
14.40%
דמי כרטיס חודשיים
10.09 ש"ח בחודש
(הנחות למועדונים בלבד)
12.9 ש"ח בחודש
(50% הנחה לביצוע עסקאות מעל 4,000 ש"ח בחודש. 100% הנחה לביצוע עסקאות מעל 10,000 ש"ח בחודש)
10 ש"ח בחודש
(הנחות מוגבלות בזמן)
מספר ימי אשראי ללא ריבית
20 ימי אשראי ללא ריבית
לא ניתנים ימי אשראי נוספים ללא ריבית
17 ימי אשראי ללא ריבית
                                 
 
 

להלן חמש עצות לשימוש מושכל בכרטיס אשראי מתגלגל

 1. לפני שבוחרים כרטיס אשראי מתגלגל יש לבצע סקר שוק בין חברות כרטיסי האשראי והכרטיסים הקיימים. פרמטר השוואה מרכזי הוא שיעור הריבית, ומומלץ לבחור בחברה הזולה ולא להתפתות לכרטיסים בהן הריבית השנתית גבוהה. 
2. יש לזכור ששיעור ריבית גבוה עשוי להשפיע באופן משמעותי על הסכום אותו הלקוח ישלם במשך השנה.
3. בעת ההצטרפות לכרטיס דאגו לדרוש מנציג השירות הסבר על מהות הכרטיס ועל אופן השימוש בו. חשוב לדעת כי נציגי חברות האשראי רשאים לשווק את הכרטיסים גם ברשתות שיווק, אולם עליהם לעשות כן בעמדה נפרדת עם שילוט מתאים ולא בקופת הרשת. 
4. בחרו כבר במועד ההצטרפות את הסכום שברצונכם לפרוע מדי חודש. שימו לב שככל שהסכום נמוך יותר, כך תשלמו בסופו של דבר סכום גבוה יותר בגין הריבית. זיכרו כי ניתן לשנות את הסכום החודשי בכל עת. 
5. בידקו מהן ההטבות הניתנות בכרטיס והאם הן מוגבלות בזמן. חלק מהחברות מציעות הנחות מעמלות רק לתקופות קצובות, למשל למשך חצי השנה הראשונה, ולכן מומלץ לשאול ולבדוק מה באמת טיב ההנחה ולכמה זמן היא ניתנת.  
 

כל הזכויות שמורות בנק ישראל © 2010
 
הסתייגות :הנתונים בסקירה זו נכונים ליום הפרסום  בכל מקרה בו תתגלה סתירה בין הנתונים והמידע המתפרסים באתר לבין הנתונים המופעים בפרסומים הרשמיים והמקוריים של החברות בכתב, יחשב החומר בפרסומים הרשמיים של החברה כנכון.


סקירות נוספות לכותב :
הקמת מערכת נתוני אשראי נכנסת לשלב האחרון
הפיקוח על הבנקים, בשיתוף המשרד לשוויון חברתי, מכריזים על פעילות "העצמה בנקאית דיגיטלית" לאזרחים הוותיקים
הפיקוח על הבנקים מודיע על מהלך להורדת העמלות לעסקים הקטנים והזעירים
הפיקוח על הבנקים מכריז על שלב נוסף בהחדרת תקן ה-EMV לישראל – התקן שישפר את האבטחה ויקדם את החדשנות בתחום בתשלומים.

 שלח באי-מייל שלח באי-מייל   גירסה להדפסהגירסה להדפסה 
חזרה לדף קודםחזרה למעלה
סקירות
מידע והדרכה
מעבר בנק
משכנתאות
מדריך עמלות
הודעות ופרסומים
מטבעות דיגיטליים
מחפש מוצר/שירות? בדוק כאן